پیام فرستادن
VBE Technology Shenzhen Co., Ltd.
VBE Technology Shenzhen Co., Ltd.
اخبار
صفحه اصلی / اخبار /

اخبار شرکت در مورد سیستم دفاعی پهپاد 8 باند، ضد پهپاد قابل حمل

سیستم دفاعی پهپاد 8 باند، ضد پهپاد قابل حمل

2018-10-10
سیستم دفاعی پهپاد 8 باند، ضد پهپاد قابل حمل

سیستم دفاعی پهپاد 8 باند، ضد پهپاد قابل حمل

 

آخرین اخبار شرکت سیستم دفاعی پهپاد 8 باند، ضد پهپاد قابل حمل  0

آخرین اخبار شرکت سیستم دفاعی پهپاد 8 باند، ضد پهپاد قابل حمل  1